aplikacja Matura google play app store

Technik hodowca koni

Planuje i organizuje wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym oraz uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni; kieruje bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi stadniny koni; zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny.

Główne zadania:
zapewnianie odpowiedniej ilości i jakości pasz oraz ich przechowywania i zadawania;
dbanie o zdrowie i kondycję koni, pielęgnowanie ich oraz przestrzeganie terminów szczepień ochronnych zwierząt;
wybieranie rasy i typu użytkowego koni do hodowli;
zapewnianie właściwych warunków przebywania koni w pomieszczeniach stajennych, dbanie o czystość i higienę pomieszczeń i koni oraz usuwanie obornika;
nadzorowanie właściwego użytkowania i żywienia koni stosownie do ich wieku;
znakowanie, przeprowadzanie wstępnej selekcji, zestawianie stad produkcyjnych i kontrolowanie przyrostów wagowych koni;
nadzorowanie rozwoju i zachowania koni oraz zgłaszanie lekarzowi weterynarii wszelkich anomalii w ich zachowaniu;
utrzymywanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń i sprzętów wykorzystywanych w stadninie koni;
obliczanie i kalkulowanie efektów prowadzonej hodowli koni;
prowadzenie dokumentacji hodowlanej w stadninie koni;
nawiązywanie i utrzymywanie dobrych stosunków interpersonalnych z pracownikami i kontrahentami;
przygotowywanie klaczy hodowlanych do porodu i uczestniczenie przy narodzinach źrebiąt;
przygotowywanie pomieszczeń dla źrebiąt i klaczy karmiących;
uczestniczenie i pomaganie w przeprowadzaniu doświadczeń, obserwacji pokazów, aukcji handlowych, organizowanych przez specjalistów.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie prac w okręgowej stacji hodowli zwierząt; uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych przez zootechników; pełnienie funkcji specjalisty ds. produkcji zwierzęcej w gospodarstwie hodowlanym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności