aplikacja Matura google play app store

Technik hotelarstwa

Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową hotelu; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów; analizuje oferty konkurencji i obserwuje rynek hotelarski pod kątem doskonalenia usług oferowanych przez hotel.

Główne zadania:
 • prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
 • rezerwowanie usług hotelarskich, w tym dobieranie oferty hotelowej zgodnie
  z potrzebami gości i zasadami rezerwacji usług dla gości indywidualnych
  i grup, rezerwowanie usług hotelarskich z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych, sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich i przekazywanie tych danych innym komórkom organizacyjnym obiektu;
 • planowanie i realizowanie prac związanych z obsługą gości w recepcji, w tym rozpoznawanie oczekiwań gości, prowadzenie książki meldunkowej, sporządzanie dokumentacji związanej z procedurami przyjazdu (check-in)
  i wyjazdu (check-out) gości, udzielanie informacji turystycznej, przygotowywanie informacji dotyczących przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu, przyjmowanie zamówień na usługi, wystawianie faktur, przyjmowanie należności itp.;
 • obsługiwanie gości zgodnie z zakresem usług świadczonych przez hotel,
  w tym przygotowywanie i podawanie posiłków;
 • organizowanie usług dodatkowych w hotelu (oferowanych przez hotel
  i dostawców zewnętrznych) oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyjmowania i realizacji zamówień na usługi dodatkowe;
 • utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, w tym dobieranie techniki sprzątania oraz urządzeń, sprzętu i środków do wykonywanych prac porządkowych, obsługiwanie urządzeń i sprzętu do utrzymywania czystości oraz stosowanie środków czyszczących
  i dezynfekcyjnych;
 • analizowanie rynku usług hotelarskich pod kątem polityki cenowej
  i oferowanych usług oraz potencjału turystycznego regionu, w którym zlokalizowany jest hotel oraz stosowanie zasad i narzędzi marketingu;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich;
 • przestrzeganie procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości;
 • współpracowanie z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
 • prowadzenie korespondencji oraz dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy;
 • biegłe posługiwanie się przynajmniej jednym językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego w branży hotelarskiej;
 • stosowanie nowoczesnego sprzętu biurowego oraz specjalistycznych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki i kultury zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
organizowanie obsługi technicznej i napraw maszyn i urządzeń, zgłaszanie awarii; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności