aplikacja Matura google play app store

Technik fizjoterapii

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii i masażu leczniczego, w celu zahamowania i likwidacji procesu chorobowego, kompensacji lub restytucji ubytków czynnościowych organizmu albo adaptacji ustroju do nowych warunków w wypadku utraty części ciała bądź jej uszkodzenia.

Główne zadania:
diagnozowanie funkcjonalne układu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego pacjenta;
wykonywanie zabiegów w zakresie kinezyterapii indywidualnej (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, redresyjne, samowspomagane, czynne w odciążeniu, czynno-wolne, czynno-oporowe, czynne z zakresu pionizacji i nauki chodzenia);
stosowanie kinezyterapii ogólnie usprawniającej (ćwiczenia w wodzie, ćwiczenia gimnastyki porannej), prowadzenie zajęć sportowych dla inwalidów;
stosowanie kompleksowych technik kinezyterapeutycznych i terapii zajęciowej: reedukacja nerwowo-mięśniwa, trening oporowy, nauka czynności życia codziennego;
wykonywanie masażu klasycznego i w środowisku wodnym (masaż wirowy, podwodny, z katedry natryskowej) oraz po odpowiednim przeszkoleniu - innych odmian masażu (izometryczny, segmentarny, punktowy, przyrządowy, chiński), w celu leczenia i rehabilitacji schorzeń wewnętrznych, reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych itp.;
wykonywanie specjalistycznych zabiegów fizykoterapeutycznych, balneologicznych i klimatoterapeutycznych: ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, diatermia, ultradźwięki, wodolecznictwo, balneo- i klimatoterapia, w celu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji w poszczególnych schorzeniach u dzieci i dorosłych;
współpraca, z wykorzystaniem metod psychologicznych i pedagogicznych, z pacjentem i jego rodziną pod kątem czynnego ich uczestniczenia w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji;
obsługa sprzętu oraz urządzeń i aparatury: lampy emitujące promienie cieplne i świetlne, galwanostymulatory, przyrządy i kolumny do ćwiczeń oporowych, stoły do pionizacji, wózki inwalidzkie, spirometry, negatoskopy, aparaty do diatermii kondensatorowej i indukcyjnej oraz inne;
wykonywanie czynności i ćwiczeń (biernych, oporowych, regresyjnych, masażu itp.) z zastosowaniem odpowiednich chwytów i ruchów - podczas stosowania terapii;
współpraca z lekarzem i całym zespołem terapeutycznym;
przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących przy określonych rodzajach zajęć, w celu zapewnienia choremu maksymalnego bezpieczeństwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności