aplikacja Matura google play app store

Specjalista kontroli jakości

wybrane grupy: zawody ogólne

Opracowuje metody kontroli jakości surowców, procesów, wyrobów gotowych i opakowań.

Główne zadania:
- zbieranie informacji o dostarczanych surowcach;
- opracowywanie instrukcji dotyczących kontroli jakości dostarczanych surowców na podstawie norm i warunków technicznych, najlepszych z punktu widzenia klientów (odbiorców);
- opracowywanie instrukcji kontroli przebiegu procesów technologicznych wytwarzanego towaru;
- ustalanie metod kontroli i pomiarów w całym ciągu technologicznym wytwarzanego towaru;
- projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych w przebiegu produkcyjnym danego towaru, wyrobu;
- wybór odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych;
- opracowywanie dokumentów - na podstawie wymagań klienta, norm i warunków technicznych - służących do oceny wyrobu gotowego;
- śledzenie jakości powstającego produktu w całym ciągu produkcyjnym - od wyrobu surowca, przez proces produkcyjny, do wyrobu gotowego i opakowania, zbieranie informacji wtórnych od klienta o wadach, brakach gotowego wyrobu, towaru;
opracowywanie i przekazywanie tych informacji kierownikom produkcji, dyrektorom technicznym zakładów;
- nadzorowanie obsługi sprzętu kontrolno-pomiarowego;
- dokonywanie legalizacji przyrządów i przestrzeganie terminów legalizacyjnych;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli urządzeń kontrolno-pomiarowych;
- zlecanie jednostkom zewnętrznym, posiadającym uprawnienia wykonywania określonych badań, i sporządzanie orzeczeń o jakości i przydatności dostarczonych próbek;
- współpraca z kierownikami działów produkcyjnych i głównym technologiem w zakładzie;
- prowadzenie rozmów z klientami i odbiorcami na temat ich wymagań wobec jakości wyrobów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności