aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

wybrane grupy: zawody ogólne

Koordynuje i nadzoruje świadczenie usług turystycznych na zlecenie klienta; zapewnia klientom odpowiedni standard usług zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, a także polityką przedsiębiorstwa; podlega bezpośrednio kierownikowi wewnętrznej jednostki działalności podstawowej lub kierownikowi małego przedsiębiorstwa.

Główne zadania:
- realizacja polityki handlowej i marketingowej przedsiębiorstwa;
- przygotowywanie ofert oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe;
- utrzymywanie kontaktów ze stałymi klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów;
- analizowanie zleceń klientów pod kątem optymalnego wyboru rodzaju i zakresu usług gwarantujących osiągnięcie podstawowego celu imprezy;
- zlecanie realizacji świadczeń usługodawcom, zawieranie umów o świadczenie usług z podwykonawcami i klientami przedsiębiorstwa;
- koordynowanie współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa i firm zewnętrznych świadczących usługi towarzyszące;
- bieżący nadzór nad realizacją usług;
- zbieranie informacji rynkowej i jej weryfikacja, prowadzenie kartoteki klientów i kontrahentów;
- analizowanie cen sprzedaży, kalkulacja optymalnej ceny oferty;
- rozliczanie zrealizowanych imprez oraz zamówionych usług;
- przygotowywanie sprawozdań z działalności dla przełożonego;
- wykonywanie zadań pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności