aplikacja Matura google play app store

Projektant wzornictwa przemysłowego

Projektant wzornictwa przemysłowego tworzy formy przedmiotów przeznaczonych do produkcji.
Projektant tworzy wzory przedmiotów powszechnego użytku o walorach artystycznych i funkcjonalnych, np. (meble, obuwie, maszyny, urządzenia przemysłowe, środki produkcji, środki transportu. Projektowane produkty powinny być uzasadnione ekonomicznie, wykonalne technologicznie oraz spełniać potrzeby użytkowników i producentów. Projektant oblicza parametry projektowanych wyrobów i dobiera materiały. Modeluje wyrób i/lub nadzoruje jego wykonawstwo. Ocenia poziom wyrobu wzorniczego pod względem walorów artystycznych i użytkowych. Uczestniczy w pokazach, konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych. Monitoruje najnowsze tendencje i przemiany zachodzące we wzornictwie projektowanych wyrobów i komunikacji wizualnej. Współpracuje z technologami i specjalistami w dziedzinie marketingu. Efektem pracy projektanta są często innowacyjne rozwiązania. Obszar występowania zawodu związany jest z wieloma branżami gospodarki, zarówno sektora usług, jak i produkcji. Wzornictwo może występować jako stylizacja, element procesu projektowania, element strategii przedsiębiorstwa, element innowacji. Projektowanie wzornictwa to najczęściej praca zespołowa.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy z przestrzeganiem zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • projektowanie wzoru przemysłowego zgodnie z założeniami estetycznymi, funkcjonalnymi, technologicznymi i ekonomicznymi;
  • obliczanie parametrów projektowanego wyrobu, dobór materiałów itp.;
  • modelowanie wyrobu i/lub nadzorowanie jego wykonania;
  • nadzorowanie produkcji wyrobu seryjnego;
  • monitorowanie najnowszych tendencji i przemian zachodzących we wzornictwie projektowanych wyrobów i komunikacji wizualnej;
  • kreowanie i dopracowywanie formy produktu wzorniczego;
  • ocenianie poziomu wyrobu wzorniczego pod względem walorów artystycznych i użytkowych;
  • uczestniczenie w procesie rozwoju nowego produktu;
  • uczestniczenie w pokazach, konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych.


W zawodzie projektanta wzornictwa przemysłowego wskazane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunku kształcącym projektantów wzornictwa. Projektant powinien znać podstawy technologii, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, zasady nadzoru autorskiego, podstawy marketingu i reklamy. Wskazana jest podstawowa znajomość języka obcego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności