aplikacja Matura google play app store

Projektant pakietów usług finansowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Projektant pakietów usług finansowych łączy pojedyncze produkty finansowe tworząc odrębną ofertę produktową.
Projektant pakietów usług finansowych nie ma bezpośredniego kontaktu z klientami. Podstawowe zadanie polega na tworzeniu pakietów usług finansowych. Projekt pakietu jest zbiorem dokumentów umożliwiających wdrożenie go do oferty instytucji finansowej. W jego skład wchodzi: katalog usług (produktów) stanowiących pakiet, akty prawa wewnętrznego wprowadzające pakiet do oferty, regulaminy, taryfy opłat i prowizji, wzorce umów oraz procedury operacyjne, jak również kanały dystrybucji i wskazanie wymaganych rozwiązań informatycznych. Projektant pakietów usług finansowych świadczy pracę dla instytucji finansowych lub z nimi współpracuje. Jego zadaniem jest opracowanie warunków, procedur oraz sposobu dystrybucji produktów finansowych oferowanych w pakietach. W ramach pracy projektant korzysta z bazy produktowej jednej lub kilku instytucji finansowych. Od projektanta pakietów usług finansowych wymagana jest znajomość rynku finansowego, trendów i standardów rynkowych, a także potrzeb klientów oraz oczekiwań sprzedażowych instytucji finansowych. Projektant powinien obiektywnie i racjonalnie oceniać dostępną bazę produktową oraz umiejętnie selekcjonować właściwe produkty finansowe. Łączenie pojedynczych produktów i usług finansowych w pakiety ma w swoim założeniu poprawić sprzedaż przy lepszym i efektywniejszym dopasowaniu do preferencji i oczekiwań klientów.

Główne zadania:
  • analizowanie rynku produktów i usług finansowych w aspekcie mikro- i makroekonomicznym z wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki finansowej oraz narzędzi do analizy finansowej;
  • współpracowanie z instytucjami oferującymi usługi i produkty finansowe;
  • określanie grupy docelowej klientów produktów i usług finansowych na podstawie analizy potrzeb;
  • dobieranie usług i produktów wchodzących w skład pakietów usług finansowych;
  • ustalanie warunków cenowych pakietów usług finansowych;
  • określanie kanałów dystrybucji oraz sposobów sprzedaży pakietów usług finansowych;
  • wykonywanie pilotażowego wdrożenia pakietów usług finansowych;
  • analizowanie wyników wdrożonych pakietów usług finansowych;
  • monitorowanie realizacji projektu i reagowanie na zachodzące zmiany na rynku;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.


Kompetencje i kwalifikacje projektanta pakietów usług finansowych można uzyskać w systemie szkolnictwa wyższego, w ramach którego można zdobyć wykształcenie w zakresie: ekonomii, rynków finansowych oraz produktów i usług finansowych. Niezbędna na tym stanowisku jest dogłębna wiedza dotycząca funkcjonowania rynku finansowego, oferowanych na nim produktów i usług finansowych oraz wiedza w zakresie potrzeb klienta. Kompetencje w zakresie projektowania pakietów usług finansowych można zdobyć na specjalistycznych kursach zawodowych, których ukończenie jest potwierdzane certyfikatami. Projektant pakietów usług finansowych powinien brać udział w szkoleniach przedstawiających produkty i usługi finansowe oraz trendy na rynku. Szkolenia produktowe powinny być organizowane w macierzystej instytucji finansowej, dla której świadczy pracę lub w firmach współpracujących. Wymagana jest także znajomość języków obcych, głównie języka angielskiego, w przypadku nawiązywania relacji zawodowych i biznesowych z zagranicznymi instytucjami finansowymi w ramach wykonywanego zawodu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności