aplikacja Matura google play app store

Projektant mody

Opracowuje projekty różnego rodzaju odzieży oraz dodatków (butów, torebek itp.) o walorach artystycznych i użytkowych; prezentuje wykonaną wg własnego projektu kolekcję odzieży na publicznych pokazach mody, współpracując z agencjami modelek, agencjami reklamy oraz przemysłem odzieżowym; inspiruje i ukierunkowuje wzornictwo odzieży seryjnej.

Główne zadania:
- projektowanie artystyczne odzieży do seryjnej lub unikatowej produkcji, zgodnie z potrzebami i trendami mody oraz rynku,modelowanie zaprojektowanej odzieży lub nadzorowanie jej wykonawstwa;
- obliczanie wymiarów projektowanej odzieży, dobór tkanin, dodatków itp.;
- współpraca z producentem lub potencjalnym użytkownikiem projektowanej mody, obejmująca m.in. ocenę możliwości seryjnej produkcji i aktualnych potrzeb rynku, wybór rodzaju tkanin;
- inspirowanie i ukierunkowywanie wzornictwa odzieży seryjnej, zgodnie z najnowszymi trendami mody;
- uczestniczenie w przygotowywaniu reklamy zaprojektowanej kolekcji odzieży;
- współpraca z agencjami modelek prezentujących zaprojektowaną odzież;
- przygotowywanie pokazów mody zaprojektowanej kolekcji odzieży;
- ocenianie poziomu wzornictwa odzieży seryjnej kierowanej do produkcji;
- ocenianie zmian zachodzących w trendach mody;
- popularyzowanie projektowanej mody w środkach masowego przekazu;
- śledzenie najnowszych tendencji i przemian zachodzących we wzornictwie odzieży.

Zadania dodatkowe:
- branie udziału w pokazach i konkursach krajowych i zagranicznych prezentujących zaprojektowaną kolekcję; - prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w zakresie wzornictwa odzieży.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności