aplikacja Matura google play app store

Projektant grafiki

Projektant grafiki projektuje materiały graficzne za pomocą technik grafiki warsztatowej i cyfrowej przy wsparciu oprogramowania komputerowego do celów promocyjnych, reklamowych i wydawniczych.
Projektant grafiki projektuje materiały graficzne najczęściej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, wykorzystując wyobraźnię oraz sugestie zleceniodawcy. Projektant grafiki powinien posiadać umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania graficznego w szerokim zakresie oraz wiedzę z zakresu podstaw fotografii, znajomość typografii i grafiki wektorowej oraz rastrowej. Głównym zadaniem projektanta grafiki jest uzyskanie pracy graficznej, akceptowanej przez zleceniodawcę oraz mieszczącej się w kanonach sztuki. Odpowiada za przygotowanie pracy graficznej wg obowiązujących wymagań i standardów graficznych. W swojej pracy wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej. Zajmuje się również modyfikacją materiału zdjęciowego, projektowaniem 3D oraz składem tekstu w kompozycjach graficznych. Projektant grafiki może też posługiwać się metodami konwencjonalnymi, takimi jak pędzel, farby, grafika, kolaż i podobne, aby uzyskać oczekiwany efekt końcowy.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • projektowanie kompozycji graficznych w reklamie i w wydawnictwach;
  • projektowanie elementów graficznych z zastosowaniem oprogramowania do tworzenia grafiki wektorowej;
  • projektowanie elementów graficznych z zastosowaniem oprogramowania do tworzenia grafiki rastrowej;
  • dobieranie kroju i stopnia czcionki, interlinii, stylów, wielkości wcięć akapitowych, sposobu ustawienia tytułów i śródtytułów do składu komputerowego publikacji;
  • przygotowywanie grafiki dla grafika komputerowego DTP;
  • projektowanie grafiki 3D;
  • dobieranie, obrabianie i modyfikowanie materiału zdjęciowego na potrzeby projektu graficznego;
  • przygotowywanie i optymalizowanie grafiki do prezentacji w Internecie;
  • organizowanie pracy zespołu grafików w ramach realizacji wspólnego projektu graficznego.


W zawodzie projektant grafiki wymagane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia najczęściej na kierunkach artystycznych związanych z projektowaniem graficznym (grafika, projektowanie graficzne, wzornictwo, grafika warsztatowa, malarstwo). Ważna jest też znajomość języka angielskiego umożliwiająca obsługę specjalistycznego oprogramowania. Istotna jest komunikatywność, chęć dokształcania się i ciągłego szukania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. W pracy projektanta grafiki niezbędna jest znajomość obsługi komputera wraz z oprogramowaniem graficznym, znajomość technik malarskich, graficznych, typografii, podstaw fotografii oraz grafiki 3D (przestrzennej). Szkolenia dla projektanta grafiki przeprowadzają dosyć często dystrybutorzy oprogramowania. Wskazane jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu odpowiedniego programu graficznego wydanego przez producenta oprogramowania. W pracy projektanta ważna jest znajomość historii sztuki oraz aktualnych trendów i kierunków, które powinien śledzić na bieżąco.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności