aplikacja Matura google play app store

Projektant baz danych

Analizuje i projektuje rozwiązania struktur bazodanowych oraz wymagań systemowych;
zajmuje się budowaniem logicznego i fizycznego modelu danych oraz sporządzaniem specyfikacji mapowań pomiędzy systemami.

Główne zadania:
projektowanie i tworzenie baz danych na potrzeby systemów informatycznych, a w szczególności projektowanie algorytmów i aplikacji użytkowych oraz implementowanie (programowanie) procesów zasilania dla hurtowni danych;
projektowanie, budowanie i optymalizowanie procesów ETL oraz opracowywanie specyfikacji technicznej rozwiązań projektu w zakresie wymagań systemowych;
testowanie wdrażanych rozwiązań informatycznych;
tworzenie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji dla użytkowników systemów bazodanowych;
przygotowywanie pakietów instalacyjnych oprogramowania;
przygotowywanie odbiorców oprogramowania i uczestniczenie w przekazywaniu systemów do eksploatacji;
administrowanie i zarządzanie relacyjnymi bazami danych;
aktywna współpraca z zespołem programistycznym i zespołem analityków hurtowni danych.

Zadania dodatkowe:
zarządzanie bezpieczeństwem i wydajnością baz danych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności