aplikacja Matura google play app store

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych tworzy scenariusz aplikacji lub gry oraz dokumentację projektową dla zespołu realizatorów.
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych jest zawodem obejmującym zadania związane z tworzeniem koncepcji i dokumentacji projektowej oraz konsultacje merytoryczne w fazie realizacji projektu. Praca projektanta obejmuje wszystkie etapy tworzenia aplikacji i gier komputerowych, którą rozpoczyna się od analizy wymagań stawianych przed projektem. Następnie wymyśla się podstawowe założenia projektu i ustala kwestie związane z działaniem gotowego produktu, jego estetyką, modelem formalnym oraz funkcjonalnością z perspektywy użytkownika. Kolejnymi etapami tworzenia aplikacji i gier komputerowych są: faza prototypowania oraz etap podziału zadań między członków zespołu projektowego (grafików, animatorów, copywriterów, informatyków) i nadzór merytoryczny nad realizacją projektu oraz testami.

Główne zadania:
 • analizowanie i ocenianie istniejącej gry lub aplikacji pod kątem koncepcyjnym i strukturalnym;
 • przygotowywanie założeń do stworzenia koncepcji gry lub aplikacji na podstawie zewnętrznych danych dotyczących preferencji grupy docelowej lub specyfikacji klienta;
 • wprowadzanie zmian do specyfikacji realizowanego projektu na podstawie wyników kolejnych faz testów oraz danych otrzymanych od pozostałych uczestników procesu produkcyjnego;
 • tworzenie spójnej wizji i koncepcji gry lub aplikacji;
 • projektowanie aplikacji w obrębie określonych, narzuconych ram czasowych, technologicznych, budżetowych i zasobów ludzkich;
 • przygotowywanie harmonogramu procesu produkcyjnego gry lub aplikacji;
 • opracowywanie specyfikacji projektowej dla pozostałych uczestników procesu produkcyjnego;
 • opracowywanie zawartości tekstowej gry lub aplikacji lub założeń do jej wykonania;
 • projektowanie funkcjonalności interfejsu użytkownika;
 • tworzenie specyfikacji obiektowej komponentów gry lub aplikacji na poziomie języka skryptowego;
 • tworzenie koncepcji gry lub aplikacji pod kątem specyfiki określonej platformy docelowej;
 • tworzenie modelu matematycznego gry lub jej elementu;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Osoba wykonująca zawód projektanta aplikacji powinna mieć ukończone studia wyższe pierwszego stopnia na kierunkach technicznych (informatyka lub pokrewne), humanistycznych, społecznych lub artystycznych, uzupełnione specjalistycznymi szkoleniami z zakresu programowania i zarządzania projektami informatycznymi. Z racji niskiego poziomu sformalizowania tego zawodu w Polsce pracodawcy zatrudniają na stanowisku projektanta osoby z różnym wykształceniem, a głównym kryterium rekrutacji są umiejętności praktyczne, związane z procesem projektowania i realizacji aplikacji i gier. Projektant powinien mieć dobrą znajomością języka angielskiego (najlepiej potwierdzoną odpowiednim certyfikatem), gdyż zarówno część projektów, jak i większość literatury fachowej tworzone są w tym języku. Zawód projektanta aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych wymaga umiejętności tworzenia modeli projektowanych systemów (algorytmów, schematów) oraz wiedzy psychologicznej i socjologicznej z zakresu tworzenia interakcji produktu z jego końcowym użytkownikiem. Przydatne są również umiejętności zarządzania zespołem oraz szacowania ryzyka.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności