aplikacja Matura google play app store

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

Projektant/architekt systemów teleinformatycznych projektuje systemy teleinformatyczne spełniające określone wymagania.
Celem pracy projektanta/architekta systemów teleinformatycznych jest zaprojektowanie systemu spełniającego przedstawione przez zamawiającego wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Projektant/architekt systemów teleinformatycznych analizuje te wymagania, przygotowuje projekt systemu uwzględniający uwarunkowania technologiczne, modeluje architekturę systemu w zakresie infrastruktury sprzętowej, sieciowej i aplikacji, tworzy koncepcję integracji oraz migracji danych i systemów. Dokumentuje projekty systemów z zastosowaniem przyjętych standardów. Projektant/architekt systemów teleinformatycznych zarządza cyklem życia systemu informatycznego, monitoruje zmiany technologiczne oraz wydajność w użytkowanych narzędziach informatycznych, a także zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów zaprojektowanego systemu oraz możliwość jego rozbudowy w przyszłości. Może konsultować koncepcje rozwiązań teleinformatycznych z dostawcami technologii. W ramach organizacji współtworzy standardy związane z wytwarzaniem oprogramowania i pełni techniczny nadzór nad procesami rozwoju oprogramowania. Wybiera techniki i narzędzia, a także współtworzy harmonogram i założenia realizacji projektu i poszczególnych zadań.

Główne zadania:
  • analizowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu teleinformatycznego;
  • opracowywanie i konsultowanie koncepcji rozwiązań, projektowanie i modelowanie architektury systemu w oparciu o wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, wykorzystywanie modelu analitycznego systemu;
  • identyfikowanie punktów integracji oraz wymagań migracji danych i systemów teleinformatycznych;
  • opracowywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej systemu teleinformatycznego z użyciem przyjętego standardu dokumentacji;
  • monitorowanie zmian technologicznych w użytkowanych systemach i narzędziach informatycznych, ocena, porównanie, rekomendowanie technologii informatycznych;
  • optymalizowanie systemu teleinformatycznego pod kątem kosztów i korzyści, ryzyka i bezpieczeństwa oraz efektywności;
  • nadzorowanie technicznych aspektów cyklu życia architektury systemu teleinformatycznego i procesów rozwoju oprogramowania;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Do pracy w zawodzie preferowane jest wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunkach informatyka, telekomunikacja, matematyka lub pokrewnych. Do wykonywania zawodu nie są wymagane dodatkowe uprawnienia, natomiast wysoko cenione przez pracodawców jest doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na identycznym lub pokrewnym stanowisku. Wymagana jest wiedza z zakresu cyklu rozwoju oprogramowania i architektury systemu teleinformatycznego oraz umiejętności: korzystania z oprogramowania komputerowego używanego do wspomagania projektowania oprogramowania (typu CASE), korzystania z oprogramowania biurowego, posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym oraz w zakresie czytania ze zrozumieniem anglojęzycznej do-kumentacji technicznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności