aplikacja Matura google play app store

Programista aplikacji mobilnych

Zajmuje się programowaniem aplikacji na platformy mobilne (iOS, Android, Windows 8.1 itp.); odpowiada za definiowanie kodu aplikacji przy zachowaniu określonych zasad i standardów w tym zakresie; podejmuje działania zmierzające do rozwoju aplikacji mobilnych, poprawy ich funkcjonalności i wydajności zgodnie z potrzebami użytkowników.

Główne zadania:
 • tworzenie / programowanie aplikacji na platformy mobilne: Android, J2ME, iOS, Windows 8.1 w Modern UI, itp.;
 • definiowanie funkcjonalności oprogramowania zgodnie ze specyfikacją i oczekiwaniami użytkowników;
 • projektowanie architektury IT, tj.: podstawowej organizacji systemu i jego komponentów;
 • mapowanie danych w przypadku projektowania dużych systemów;
 • opracowywanie niezbędnej dokumentacji IT zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi standardami w tym zakresie;
 • współpraca z zespołem graficznym, developerskim i QA w przygotowywaniu aplikacji zgodnie z oczekiwaniami klienta;
 • pisanie kodu programu, a w uzasadnionych przypadkach usuwanie błędów w kodzie programu po przeprowadzeniu analizy danego problemu w celu znalezienie najskuteczniejszego rozwiązania i naprawienia błędów;
 • dążenie do optymalizacji wydajności kodu oraz utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa kodu;
 • implementowanie warstwy front-end dla standardowych, responsywnych i mobilnych interfejsów użytkownika;
 • tworzenie interfejsów zgodnie z wytycznymi użytkownika i przyjętymi w tym zakresie standardami;
 • analizowanie uruchomionych rozwiązań i prezentowanie wniosków końcowych;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania aplikacji.


Zadania dodatkowe:
budowanie witryn i aplikacji mobilnych na IOS, Android z wykorzystaniem API w oparciu o rozwiązania chmurowe.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności