aplikacja Matura google play app store

Programista aplikacji

Programista aplikacji tworzy program realizujący określone zadania.
Praca programisty polega na tworzeniu i przygotowaniu do wdrożenia aplikacji. Programista analizuje projekt techniczny, założenia, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dla aplikacji. Opracowuje lub wykorzystuje istniejące algorytmy i struktury danych. Wykorzystując wybrany język i środowisko programistyczne, tworzy aplikację. Testuje poprawność kodu, usuwa błędy. Przygotowuje dokumentację techniczną oraz użytkową tworzonej aplikacji. Wprowadza modyfikacje i udoskonalenia w aplikacji. Nad opracowaniem bardziej skomplikowanych aplikacji pracuje w zespole pod kierunkiem kierownika projektu. Współpracuje np. z grafikami i specjalistami różnych dziedzin w zakresie opracowywania aplikacji. Korzysta z narzędzi wspomagających utrzymanie standardów jakości (np. narzędzi do zarządzania zadaniami, incydentami, błędami).

Główne zadania:
  • interpretowanie założeń, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla aplikacji;
  • analizowanie projektu, architektury aplikacji;
  • przygotowywanie i analizowanie algorytmów;
  • tworzenie i wykorzystywanie struktur danych;
  • tworzenie i modyfikowanie kodu aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania;
  • testowanie kodu w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji;
  • przygotowywanie dokumentacji technicznej aplikacji oraz instrukcji obsługi dla użytkowników;
  • przygotowywanie aplikacji do instalacji i uruchomienia;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii.


Wskazane jest posiadanie przez programistę aplikacji co najmniej wyższego wykształcenia technicznego pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci kierunków informatycznych. Możliwe jest wykonywanie zawodu przez absolwentów innych kierunków oraz osoby z wykształceniem średnim z zainteresowaniami informatycznymi, które zdobyły wiedzę w wyniku samokształcenia lub na kursach i szkoleniach z zakresu programowania. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w zakresie czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności