aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów z chorobami układu krążenia.

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy pielęgniarki kardiologicznej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • wykonywanie badania elektrokardiograficznego oraz interpretacja zapisu;
 • wykonywanie defibrylacji;
 • przeprowadzanie badania fizykalnego i określenie odchyleń od normy;
 • opieka nad chorym w czasie i po badaniach inwazyjnych oraz zabiegach stosowanych w kardiologii;
 • intensywny nadzór i pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu sercowo-naczyniowego;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do pacjentów z chorobami układu krążenia oraz ich opiekunów;
 • realizowanie Narodowego Programu Zdrowia w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia;
 • zrządzanie pracą zespołu pielęgniarskiego;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia;
 • współpraca z zespołem terapeutycznym sprawującym opiekę nad chorymi ze schorzeniami układu krążenia;
 • opracowywanie kryteriów i dobór narzędzi oceny jakości opieki pielęgniarskiej na oddziale kardiologicznym i kardiochirurgicznym;
 • ocena pracowników pielęgniarskiego zespołu kardiologicznego;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa kardiologicznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności