aplikacja Matura google play app store

Operator przenośników taśmowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje, kontroluje i konserwuje pojedyncze przenośniki taśmowe lub ich zespoły oraz urządzenia wyładowcze zabudowane na samojezdnych przenośnikach taśmowych, z wykorzystaniem narzędzi ślusarskich i przestrzegając przepisów bhp i ppoż.;
obsługuje stanowisko komputerowe do zdalnego sterowania zespołami przenośników, stosowanymi głównie do transportu urobku w kopalniach odkrywkowych, w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy.

Główne zadania:
zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową i procedurami postępowania przy obsłudze przenośników;
obsługa komputerowego stanowiska sterowniczego służącego do uruchamiania i wyłączania przenośników, nadzorowania istotnych parametrów pracy przenośników, generowania sygnałów ostrzegawczych i alarmowych;
utrzymywanie łączności z osobami zatrudnionymi wzdłuż tras przenośników i nadawanie sygnału ostrzegawczego przed każdym uruchomieniem przenośnika;
bieżąca kontrola przenośników w czasie ruchu, w tym prawidłowości biegu i napięcia taśmy przenośnikowej, stanu urządzeń czyszczących taśmę i bębny, leja przesypowego, trasy przenośnika, stacji zwrotnej, układów hamulcowych, urządzeń zabezpieczających;
ustalanie przyczyn zaburzeń pracy oraz diagnozowanie usterek i uszkodzeń maszyn układu KTZ (koparka-przenośnik taśmowy-zwałowarka);
dokonywanie przeglądów, konserwacji i usuwanie drobnych usterek przenośników taśmowych w czasie krótkich postojów technologicznych, w tym podbijanie wkładów gumowych i metalowych w skrobaczach, wymiana lub regulacja fartuchów, wymiana lub regulacja ślizgów i kratek odbojowych, czyszczenie z urobku konstrukcji przenośnika.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności