aplikacja Matura google play app store

Operator przenośników

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje długie trasy przenośników taśmowych w kopalniach, zwłaszcza odkrywkowych, składających się z pojedynczych przenośników, ciągu kilku do kilkunastu przenośników lub całego systemu centralnie sterowanego, posługując się stanowiskiem sterowniczym wyposażonym w łączność i aparaturę kontrolno-sygnalizacyjną.

Główne zadania:
utrzymywanie łączności z osobami zatrudnionymi wzdłuż tras przenośników;
załączanie i wyłączanie przenośników lub sekwencyjnego sterowania automatycznego, zgodnie z otrzymanymi sygnałami;
nadawanie sygnału ostrzegawczego przed każdym uruchomieniem przenośnika;
obserwowanie aparatury kontrolno-sygnalizacyjnej;
współpraca z cieślami taśmowymi przy zakładaniu, naprawie i wymianie taśmy przenośnikowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności