aplikacja Matura google play app store

Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje prasy hydrauliczne lub mechaniczne do otrzymywania wyrobów z odpowiednio zagęszczonej masy papierniczej metodą kształtowania ich postaci w formie.

Główne zadania:
 • przygotowywanie masy papierniczej o odpowiednim stopniu zagęszczenia
  i właściwym składzie włóknistym lub nadzorowanie tej operacji;
 • kontrolowanie jakości masy papierniczej i dodatków nadających właściwości gotowemu wyrobowi;
 • napełnianie zbiornika dozującego masą papierniczą i utrzymywanie właściwego zagęszczenia masy;
 • przygotowywanie i dozowanie do masy papierniczej dodatków nadających właściwości gotowemu wyrobowi (np. kleje, barwniki, środki przeciwgnilne itp.);
 • obsługiwanie maszyn formujących i suszących zgodnie z instrukcją techniczną i instrukcją obsługi;
 • sprawdzanie procesu formowania i suszenia za pomocą oprzyrządowania maszyny lub wyposażenia osobistego;
 • sprawdzanie parametrów jakościowych gotowego wyrobu według metodyki określonej w instrukcji technologicznej;
 • prowadzenie ewidencji wyrobów i zapisów o pracy maszyny;
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn zgodnie z instrukcją obsługi, wykonywanie drobnych napraw oraz zgłaszanie awarii;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
nadzorowanie pracy personelu pomocniczego


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności