aplikacja Matura google play app store

Operator pergaminiarki

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje pergaminiarkę służącą do produkcji pergaminu sztucznego (kwasowego) w wyniku modyfikowania kwasem siarkowym odpowiedniej wstęgi papieru w celu uzyskania wysokiego stopnia odporności na przenikanie cieczy organicznych, a zwłaszcza tłuszczów, olejów i smarów, oraz odporności na rozwłóknianie.

Główne zadania:
sprawdzanie jakości zwojów podłoża przyjmowanego do pergaminowania według metodyki określonej w instrukcji technologicznej;
zakładanie zwojów podłoża na pergaminiarkę i przeprowadzanie wstęgi między wałkami, układem kwasowym, myjącym i suszarką;
nawijanie pergaminu na nawijaku i przemieszczanie zwojów w wyznaczone miejsca;
sprawdzanie stanu i przepływu kwasu oraz cieczy myjącej przez układ kwasowy i myjący;
kontrolowanie parametrów kwasu i ich regulowanie zgodnie z instrukcją technologiczną;
sprawdzanie i regulowanie parametrów pracy suszarki pergaminiarki według ustaleń instrukcji obsługi i instrukcji technologicznej;
konserwowanie obsługiwanych maszyn zgodnie z obowiązkami służbowymi i instrukcjami obsługi;
obsługiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz prowadzenie wymaganych zapisów i ewidencji;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz nadzorowanie podległych pracowników.

Zadania dodatkowe:
obsługiwanie lub nadzorowanie obsługi innych maszyn, zwłaszcza przetwórczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności