aplikacja Matura google play app store

Operator odprężarek wyrobów szklanych

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi proces odprężania wyrobów szklanych w piecach komorowych lub odprężarkach tunelowych.

Główne zadania:
sprawdzanie czystości pieca przed załadowaniem półfabrykatów szklanych;
decydowanie o sposobie układania i rozmieszczania półfabrykatów w piecach komorowych i odprężarkach tunelowych;
podgrzewanie pieca do wymaganej temperatury w zależności od asortymentu, wielkości, kształtu i grubości ścianek uformowanych półfabrykatów;
sprawdzanie prawidłowego ułożenia półfabrykatów w piecu komorowym;
utrzymywanie wymaganej temperatury i czasu odprężania zgodnie z instrukcjami technologicznymi;
obsługiwanie odprężarek tunelowych gazowych, elektrycznych i innych;
badanie odprężonych wyrobów polaryskopem;
czyszczenie i konserwacja obsługiwanych urządzeń oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
organizowanie bezpiecznego procesu pracy dla zespołu pracowników, przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności