aplikacja Matura google play app store

Operator obrabiarek zespołowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i konserwuje różnego rodzaju obrabiarki zespołowe, wykonujące założony proces technologiczny: frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie i inną obróbkę skrawaniem.

Główne zadania:
przygotowywanie stanowisk pracy, zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną i rysunkami technicznymi obrabianych elementów;
nastawianie parametrów pracy poszczególnych jednostek obróbczych;ustawianie i zamocowywanie obrabianego wyrobu;
nadzorowanie procesu technologicznego na poszczególnych obrabiarkach, wchodzących w skład obrabiarki zespołowej;
bieżące regulowanie narzędzi i mechanizmów nastawczych obrabiarek;
wykonywanie obróbki skrawaniem poprzez frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie itp.;
sprawdzanie za pomocą narzędzi kontrolno-pomiarowych jakości obrabianych powierzchni (wymiary, kształt, chropowatość powierzchni);
czyszczenie i konserwowanie obrabiarek;
wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek;
określanie stopnia zużycia narzędzi i przyrządów i dokonywanie ewentualnej wymiany;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.

Zadania dodatkowe:
przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli procesu obróbki; naprawa obrabiarek po odpowiednim przeszkoleniu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności