aplikacja Matura google play app store

Operator nasiębiernych ciągników zrywkowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje forwardery - specjalistyczne ciągniki do nasiębiernej zrywki drewna krótkiego (kłód i wałków).

Główne zadania:
zapoznanie się z instrukcją obsługi danej maszyny, zasadami bezpieczeństwa i technologią pracy;
przeprowadzanie codziennego przeglądu maszyny zgodnie z instrukcją obsługi, w tym sprawdzanie jej stanu technicznego oraz usuwanie drobnych usterek, sprawdzanie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje itp.), czyszczenie i smarowanie elementów;
zapoznanie się z powierzchnią roboczą, ustalenie trasy przejazdów, miejsc składowania drewna i kierunku zrywki;
kierowanie po szlaku zrywkowym i sterowanie (wspomagane komputerowo) pracą forwardera - ładowaniem kłód przy pomocy żurawia z miejsca pozyskania na skrzynię ładunkową, ich transportem do miejsca składowania i rozładunkiem;
po zakończeniu pracy zabezpieczanie forwardera przed użyciem przez osoby postronne oraz przed niekontrolowanym przemieszczeniem;
okresowe czyszczenie i mycie maszyny.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności