aplikacja Matura google play app store

Operator mostu zwodzonego

wybrane grupy: zawody ogólne

Podnosi (lub obraca) i opuszcza, zgodnie z ustalonymi godzinami lub na żądanie, ruchome części mostu zwodzonego, umożliwiając przepływ statków, a zatrzymując ruch drogowy lub odwrotnie; przestrzega zasad bezpieczeństwa ruchu: uruchamia odpowiednią sygnalizację świetlną lub dźwiękową ewentualnie zapory, zarówno dla ruchu drogowego, jak i wodnego.

Główne zadania:
przestrzeganie ustalonych godzin podnoszenia i opuszczania mostu;
uruchamianie przed podniesieniem mostu sygnalizacji ostrzegawczej (świetlnej, dźwiękowej), ewentualnie zapór drogowych, i upewnianie się, że na części ruchomej mostu nie ma aktualnie pojazdów lub pieszych;
podnoszenie mostu zwodzonego (ewentualnie jego obrót) i blokowanie go w tym położeniu;
uruchamianie sygnalizacji otwierającej ruch wodny;
w ustalonym czasie uruchamianie sygnalizacji zamykającej drogę wodną;
opuszczanie mostu po upewnieniu się, że opuszczenie (obrót) mostu nie zagraża żadnym jednostkom pływającym;
uruchamianie sygnalizacji otwierającej ruch drogowy;
konserwacja i smarowanie mechanizmów napędu podnoszenia i opuszczania mostu;
usuwanie zauważonych usterek pracy napędu lub sygnalizacji - za pomocą narzędzi ślusarskich i elektromonterskich, a w razie niemożności usunięcia usterki - powiadamianie o tym odpowiednich służb;
przestrzeganie ustalonych terminów przeglądów i remontów bieżących;przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności