aplikacja Matura google play app store

Operator minilabu fotograficznego

wybrane grupy: zawody ogólne

Przygotowuje dostarczone zdjęcia do druku; obsługuje urządzenia do wydruku odbitek; dba o dobry stan techniczny urządzeń.

Główne zadania:
  • przygotowywanie dostarczonych przez klientów zdjęć do druku z pomocą dedykowanego oprogramowania;
  • obsługiwanie minilabu do wykonywania odbitek;
  • przechowywanie odbitek do czasu odebrania ich przez klienta zgodnie
    z wymaganiami producenta minilabu;
  • monitorowanie stanu materiałów eksploatacyjnych urządzeń do wykonywania odbitek;
  • dbanie o czystość i dobry stan techniczny obsługiwanych urządzeń oraz zgłaszanie awarii serwisantom;
  • utrzymywanie porządku w bazie danych z plikami do druku;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
przygotowywanie zdjęć do druku w zaawansowanym oprogramowaniu do obróbki grafiki na zlecenie klienta; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności