aplikacja Matura google play app store

Operator maszyny tekturniczej

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny jedno- lub wielositowe, z sitami płaskimi lub okrągłymi, służące do produkowania tektury jedno- albo wielowarstwowej.

Główne zadania:
ustawianie i uruchamianie dopływu odpowiednich mas do poszczególnych wlewów albo wanien sit okrągłych;
uruchamianie poszczególnych wlewów i sit okrągłych oraz regulowanie ich pracy w zależności od rodzaju i odmiany produkowanej tektury;
sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych układów formujących oraz odzieży maszynowej;
wymienianie odzieży maszynowej przy odpowiednim stopniu jej zużycia, zgodnie z instrukcją obsługi i zakresem czynności;
regulowanie parametrów pracy części suszącej (suszarki) tekturnicy, zgodnie z wymogami technologii produkowanego rodzaju i odmiany tektury oraz instrukcji obsługi;
sprawdzanie parametrów jakościowych produkowanej tektury za pomocą aparatury i analiz laboratoryjnych;
obsługiwanie układu odbiorczego i przemieszczanie tektury do miejsc wyznaczonych instrukcją obsługi;
konserwowanie obsługiwanych maszyn i urządzeń zgodnie z przyjętymi zakresami czynności i instrukcją obsługi;
obsługiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz prowadzenie wymaganych zapisów i ewidencji;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz nadzorowanie podległych pracowników.

Zadania dodatkowe:
obsługa i kontrola pracy innych maszyn przyległych do tekturnicy; obsługiwanie maszyny papierniczej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności