aplikacja Matura google play app store

Operator maszyny rozlewniczej

wybrane grupy: zawody ogólne

Steruje maszyną rozlewniczą i urządzeniami pomocniczymi; przygotowuje roztwór wapna do nawapniania wlewnic taśmy maszyny rozlewniczej.

Główne zadania:
obsługiwanie maszyny rozlewniczej, urządzeń do przechylania kadzi z płynną surówką, nawapniacza wlewnic, podciągarek specjalnego taboru oraz urządzeń dźwigowych, np. elektrowciągów;
kontrolowanie stanu technicznego rolek nośnych i napędu maszyny rozlewniczej;
wytwarzanie mleka wapiennego oraz obsługa urządzeń wytwórni;
obsługiwanie nawapniacza wlewnic i kontrolowanie prawidłowości pokrycia powierzchni wlewnic mlekiem wapiennym w maszynach rozlewniczych mających jedną taśmę z wlewnicami;
oczyszczanie dołów odstojnikowych ze zużytego mleka wapiennego oraz zbiorników z narostów wapna;
organizowanie pracy zapewniającej bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, zwłaszcza w trakcie rozlewu surówki;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności