aplikacja Matura google play app store

Operator maszyny papierniczej

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny papiernicze służące do wytwarzania papieru o różnej gramaturze.

Główne zadania:
uruchamianie i regulowanie dopływu masy do wlewu maszyny papierniczej i ustawianie wypływu masy na sito;
regulowanie biegu sita i skutecznego działania skrzynek ssących oraz układu pras;
sprawdzanie stanu technicznego sita i odzieży maszynowej oraz ich wymienianie przy odpowiednim stanie zużycia, według instrukcji obsługi;
regulowanie parametrów pracy części suszącej maszyny według instrukcji obsługi i instrukcji technologicznej oraz regulowanie pracy prasy klejarskiej, jeśli maszyna jest w nią wyposażona;
regulowanie dopływu medium grzewczego do cylindrów suszących i sprawdzanie skuteczności odprowadzania kondensatu;
sprawdzanie parametrów jakościowych produkowanego papieru za pomocą aparatury pomiarowej oraz analiz laboratoryjnych;
obsługiwanie gładzika i nawijaka oraz dobieranie zwojów papieru z odwijaka i przemieszczanie ich do wyznaczonego miejsca;
obsługiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz prowadzenie wymaganych zapisów i ewidencji;
konserwowanie obsługiwanych maszyn i urządzeń zgodnie z zakresem obowiązków;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz nadzorowanie podległych pracowników.

Zadania dodatkowe:
nadzorowanie układu mielenia masy papierniczej; nadzorowanie innych urządzeń i maszyn przyległych do maszyny papierniczej (np. do przygotowania i dozowania dodatków masowych); obsługiwanie maszyny tekturniczej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności