aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn urabiających i ładujących

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny urabiające, ładujące i urabiająco-ładujące, jak: kombajny chodnikowe, ładowarki zasięrzutne kołowe, łapowe, zgarniakowe lub chwytakowe oraz spągoładowarki, w celu urabiania, ładowania lub łączenia urabiania i ładowania urobku na środki transportu, zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami obsługi i przepisami prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych.

Główne zadania:
dokonywanie przeglądów maszyn przed przystąpieniem do pracy i sprawdzanie ich sprawności; uzupełnianie i wymiana zużytych noży urabiających;
obsługiwanie kombajnu ścianowego;
utrzymywanie w stałej sprawności układu zraszania urobku;
podciąganie i podwiązywanie kabla kombajnowego, obsługiwanie wózka kablowego, zwijanie lub rozwijanie kabla w miarę postępu kombajnu;
ciągłe obserwowanie zachowania się czoła ściany i stropu w trakcie urabiania;
rozbijanie zbyt dużych kęsów urobku na przenośniku zgrzebłowym;
manewrowanie podwoziem gąsienicowym kombajnu chodnikowego;
stabilizowanie kombajnu (zabezpieczanie przed przechyłami) na czas urabiania;
wycinanie i kruszenie calizny zespołem urabiającym do wymiarów przekroju poprzecznego chodnika wg dokumentacji technicznej przodka oraz równoczesne ładowanie urobku zespołem ładującym na przenośnik wewnętrzny;
podnoszenie i podtrzymywanie zespołem urabiającym stropnic obudowy tymczasowej do czasu ich obłożenia wykładzinami i podparcia podciągami;
ładowanie urobku do wozów w przodkach kamiennych poziomych ładowarką zasięrzutną o napędzie pneumatycznym, układanie i podciąganie szyn pomocniczych;
ładowanie urobku w wyrobiskach nachylonych ładowarką zgarniakową, przestawianie i stabilizowanie kołowrotu, kotwiczenie bloku zwrotnego liny w czole przodka;
ładowanie urobku ładowarką chwytakową przy drążeniu wyrobisk pionowych;
obsługiwanie kołowrotu, podnoszenie i opuszczanie ładowarki na dno szybu na czas ładowania oraz zabezpieczanie ładowarki podniesionej przed samoczynnym uruchomieniem;
urabianie i ładowanie pęczniejących spągów w wyrobiskach chodnikowych przy użyciu spągoładowarki o napędzie elektrohydraulicznym na podwoziu gąsienicowym;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz zabezpieczeń przeciwurazowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności