aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn rolniczych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje ciągniki i maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków; wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, włókowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych.

Główne zadania:
przygotowywanie ciągników, maszyn rolniczych i kombajnów do pracy: doczepianie maszyn, zawieszanie, regulowanie;
wykonywanie orki pługami wieloskibowymi, bronowanie i włókowanie gleby bronami zwykłymi lub talerzowymi, wałowanie i pielakowanie gleby;
zasilanie gleby nawozami pylistymi i płynnymi oraz innymi środkami za pomocą rozpylaczy i opryskiwaczy;
siew nasion zbóż za pomocą siewników wielorzędowych, sadzenie za pomocą specjalnych kombajnów: ziemniaków, kapusty, buraków pastewnych itp.;
odchwaszczanie upraw i walka ze szkodnikami - spryskiwanie pestycydami i środkami owado- i grzybobójczymi;
zbiór roślin okopowych za pomocą specjalnych kombajnów do wykopu ziemniaków, buraków i innych, oraz zbóż za pomocą snopowiązałek;
omłoty zbóż za pomocą kombajnów;
ustalanie przyczyn powstawania usterek w pracy maszyn rolniczych i kombajnów, wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w warunkach polowych;
dbałość o powierzony sprzęt i odpowiedzialność za bezpieczeństwo współpracowników przy pracach transportowych i polowych;
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności