aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i nadzoruje maszyny do cewienia wątku, snucia lub klejenia osnów z nitek wykonanych z włókien naturalnych, chemicznych i ich mieszanek oraz inne maszyny przygotowawcze do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych.

Główne zadania:
­ obsługiwanie mechanicznych i automatycznych cewiarek wątku;­
obsługiwanie snowarek taśmowych i pasmowych do snucia osnów wielobarwnych i jednobarwnych;­
obsługiwanie zespołowych i sekcyjnych snowarek przeznaczonych do snucia osnów jednobarwnych;
­ obsługiwanie klejarek bębnowych i komorowych do klejenia osnów oraz urządzeń do przygotowywania klejonki;
­ obsługiwanie przewoźnych i stałych wiązarek osnów;
­ obsługiwanie nawijarek do formowania wielobarwnych nawojów osnowy przeznaczonych do zasilania osnową runową dywanowych krosien aksminster;­
obsługiwanie krajarek, dziurkarek i łączarek kart służących do wytwarzania wzornic dla tkackich mechanizmów nicielnicowych i żakardowych;
­ nadzorowanie przebiegu prowadzonych procesów i działania mechanizmów obsługiwanych maszyn, likwidowanie zrywów nitek i błędów powstałych podczas procesu;­
czyszczenie obsługiwanych maszyn oraz wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności