aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn ogrodniczych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny i urządzenia do uprawy, pielęgnacji i zbioru warzyw, kwiatów i owoców oraz zakładania i pielęgnowania terenów zielonych w parkach, na skwerach i w ogrodach, takie jak: ciągniki, glebogryzarki, kosiarki, siewniki, sadzarki, spychacze, walce wibracyjne, urządzenia do podlewania i nawadniania; dokonuje drobnych napraw i konserwacji maszyn i urządzeń ogrodniczych.

Główne zadania:
przygotowywanie ciągnika oraz maszyn ogrodniczych do pracy: przezbrajanie układu ciągnika w celu przystosowania go do współpracy z innymi maszynami, doczepianie maszyn, zawieszanie, zestawianie i zamocowywanie narzędzi i urządzeń, ustawianie i regulowanie;
wykonywanie podorywki, orki z nawożeniem lub bez, przekopywanie gleby glebogryzarką samobieżną, spulchnianie, bronowanie, wałowanie gruntu uprawnego wszelkimi typami maszyn z układem hydraulicznym i pneumatycznym;
wałowanie nawierzchni ogrodów, parków i skwerów;
siew nasion za pomocą siewników oraz sadzenie drzew i krzewów sadzarką doczepną;
kopanie dołów pod drzewa i krzewy koparkami wieloświdrowymi;
wysiewanie nawozów mineralnych siewnikiem zawieszanym, roztrząsanie nawozów naturalnych roztrząsaczem, opryskiwanie roślin;
koszenie trawników kosiarką (bębnową, motorową, dwuwirnikową - w zależności od warunków);
formowanie koron drzew owocowych i ozdobnych;
cięcie żywopłotów i szpalerów nożycami mechanicznymi lub kosiarką na wysięgniku wieloprzegubowym;
ścinanie drzew piłą ręczno-mechaniczną;
zbiór warzyw i owoców za pomocą specjalnych kombajnów, przenośników, pojemników, przyczep ciągnikowych, adapterów;
czyszczenie i sortowanie warzyw i owoców za pomocą sortowników bębnowych i sitowych;
dokonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w warunkach polowych; kierowanie maszyn do remontu, odbiór maszyn po remoncie;
dbałość o powierzony sprzęt i odpowiedzialność za bezpieczeństwo współpracowników przy pracach ogrodniczych;
przestrzeganie przepisów bhp i ochrony środowiska naturalnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności