aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn kopertujących

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny kopertujące, w tym maszyny adresujące, składające, otwierające, drukujące itp.

Główne zadania:
  • obsługiwanie maszyn kopertujących i drukujących wykorzystywanych do adresowania i kopertowania druków masowych (materiałów reklamowych
    i promocyjnych, faktur, korespondencji itp.);
  • regulowanie ustawień elementów maszyn kopertujących;
  • uzupełnianie kopert, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyn kopertujących, między innymi tonerów, płynu do zaklejacza, preparatu do czyszczenia i regeneracji elementów gumowych itp.
  • terminowe realizowanie zaplanowanych zleceń;
  • przestrzeganie norm jakościowych i wydajnościowych;
  • raportowanie wykonanych zadań z wykorzystaniem komputerowego systemu zarzadzania;
  • konserwowanie, lokalizowanie usterek i wykonywanie drobnych napraw obsługiwanych maszyn kopertujących, zgłaszanie awarii;
  • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności