aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się pozyskiwaniem prętów wiklinowych oraz trzciny; gotuje pręty i kije wiklinowe, koruje i suszy wiklinę oraz wyroby gotowe, wykonuje płyty z trzciny; obsługuje, reguluje, konserwuje i naprawia maszyny i urządzenia wikliniarskie, takie jak: kosiarki, wiązarki, kombajny, korowarki, warzelnie, komory suszarnicze, piły tarczowe na wysięgniku, maciarki i prasy do pozyskiwania i przerobu trzciny.

Główne zadania:
pozyskiwanie prętów wiklinowych przy użyciu kosiarek, wiązarek, kombajnów;
wycinanie przy użyciu piły tarczowej na wysięgniku 3-letnich pędów wierzbowych, z przeznaczeniem na kije wiklinowe, oraz ich wiązanie;
regenerowanie plantacji wikliny przy użyciu ogławiacza rolniczego;
maszynowe wycinanie trzciny na terenach bagnistych;
korowanie kijów wiklinowych na korowarkach typu walcowego i dyskowego;
nadzorowanie gotowania wikliny; operowanie urządzeniami mechanicznymi transportu poziomego i pionowego o dowolnym napędzie w warzelniku;
ładowanie surowców i wyrobów gotowych do komory suszarniczej;
kontrolowanie, regulowanie i korygowanie parametrów suszenia wikliny w komorach suszarniczych;
wykonywanie płyt z trzciny o różnej grubości na prasach typu Bergera; usuwanie nadmiernej krzywizny w partii płyt, obcinanie płyt na określoną długość oraz ich zakańczanie przez zaginanie drutów;
zakładanie i wymiana szpul z drutem w maszynach trzciniarskich;
przeprowadzanie okresowej i bieżącej kontroli korowarek, urządzeń warzelniczych i suszarniczych oraz maszyn trzciniarskich;
konserwowanie i przeprowadzanie drobnych napraw sprzętu do wycinania i odbioru wikliny i trzciny;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności