aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Przygotowuje surowce do produkcji wyrobów spożywczych; prowadzi proces produkcji półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych; magazynuje i przygotowuje gotowe wyroby do wysyłki; przestrzega wymaganych prawem przepisów i systemów jakości podczas procesów przygotowawczych i produkcyjnych.

Główne zadania:
 • przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów spożywczych, w tym: dobieranie surowców i dodatków do żywności, dobieranie materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych oraz przeprowadzanie ich oceny organoleptycznej;
 • prowadzenie procesów produkcji półproduktów i wyrobów gotowych
  z zastosowaniem maszyn i urządzeń, w tym dobieranie parametrów technologicznych w procesie produkcji;
 • nadzorowanie i kontrolowanie zmian biochemicznych, fizykochemicznych
  i mikrobiologicznych zachodzących podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych;
 • określanie wartości odżywczej produktów spożywczych;
 • obsługiwanie maszyn stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych, zgodnie z instrukcjami i dokumentacją technologiczną oraz konserwowanie sprzętu;
 • posługiwanie się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym;
 • lokalizowanie nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń stosowanych
  w produkcji wyrobów spożywczych, wykonywanie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
 • identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w procesach produkcji oraz podejmowanie działań korygujących zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami Dobrej Praktyki. Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem Analizy Zagrożeń
  i Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point);
 • magazynowanie wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego;
 • przygotowywanie gotowych wyrobów do wysyłki;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i produkcyjną, w tym interpretowanie rysunków technicznych i schematów maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności