aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia odlewni; prowadzi procesy technologiczne w odlewni oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną (DTR, instrukcje, normy) i obowiązującymi procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Główne zadania:
- organizowanie pracy na swoim stanowisku;
- prowadzenie procesu przygotowania mas formierskich wg instrukcji technologicznej; obsługiwanie urządzeń do przygotowania materiałów oraz do dozowania i mieszania składników mas formierskich i rdzeniowych;
- wykonywanie form i rdzeni zgodnie z instrukcjami technologicznymi; obsługiwanie pojedynczych maszyn i automatów do wytwarzania form i rdzeni lub zmechanizowanych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
- obsługiwanie pieców do topienia odlewniczych stopów żelaza i metali kolorowych; przygotowywanie i dozowanie materiałów wsadowych, prowadzenie wytopu i spustu ciekłego metalu;
- prowadzenie procesów zalewania form odlewniczych ciekłym metalem oraz obsługiwanie maszyn i urządzeń do wybijania i oczyszczania odlewów;
- obsługiwanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów kokilowych, ciśnieniowych i odśrodkowych;
- kontrolowanie prawidłowości wskazań aparatury pomiarowej;
- prowadzenie obserwacji i ocenianie stanu technicznego użytkowanych maszyn i urządzeń odlewni;
- dokonywanie przeglądu, konserwacji, drobnych napraw i regulacji maszyn i urządzeń oraz pieców odlewniczych;
- wykonywanie czynności związanych z weryfikacją, użytkowaniem i konserwacją przyrządów pomiarowych oraz narzędzi roboczych stosowanych w odlewniach;
- uczestniczenie w przeprowadzaniu kontroli wstępnej, międzyoperacyjnej i ostatecznej procesów odlewniczych zgodnie z procedurami zapewnienia jakości;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie form i rdzeni ręcznie; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności