aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych

Obsługuje maszyny i urządzenia na wszystkich etapach przygotowania i przetwarzania rud metali oraz materiałów wsadowych w procesach ich wytwarzania; użytkowanie maszyn rozlewniczych, urządzeń do ciągłego odlewania stali, urządzeń do wytwarzania rozpylanych proszków metali oraz odczytywanie wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w urządzeniach ciągów technologicznych przygotowania rud metali do procesów metalurgicznych.

Główne zadania:
 • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowywania i przetwarzania rud metali oraz materiałów wsadowych w procesach wytwarzania i ich rafinacji;
 • obsługiwanie pieców do redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali;
 • przygotowanie materiałów wsadowych stosowanych w procesach metalurgicznych;
 • dobieranie rodzaju, składu przetwarzanych materiałów i parametrów procesów przygotowania materiałów wsadowych zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania, rafinacji i odlewania metali oraz metalurgii proszków;
 • obsługiwanie pieców i urządzeń do wytwarzania metali oraz pieców
  i urządzeń do rafinacji;
 • wykonywanie spustu ciekłego metalu i żużla, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz użytkowanie urządzeń pomocniczych pieców do wytwarzania metali;
 • regulowanie parametrów pracy pieców i urządzeń do wytwarzania metali oraz składu chemiczny ciekłego metalu;
 • przygotowanie mas formierskich i mas rdzeniowych;
 • wykonywanie odlewów w formach nietrwałych za pomocą maszyn rozlewniczych, urządzeń do ciągłego odlewania metali oraz urządzeń do wytwarzania rozpylanych proszków metali;
 • wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów;
 • wykonywanie bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych i współpracowanie
  z serwisantami;
 • obsługiwanie urządzeń transportowych stosowanych w przemyśle metalurgicznym;
 • użytkowanie urządzeń pomocniczych stosowanych w procesach metalurgicznych;
 • odczytywanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej
  w procesach metalurgicznych;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczno-technologiczną;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji procesów metalurgicznych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie metalurgii


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności