aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi proces kruszenia i sortowania surowców mineralnych: skalnych pochodzenia osadowego, przeobrażonego i magmowego, jak granity, bazalty, dolomity, oraz materiałów, jak wapno palone, kamień wapienny i inne; obsługuje maszyny kruszące, jak: łamacze, kruszarki, granulatory - szczękowe, stożkowe, walcowe, młyny, oraz urządzenia podające: rusztowe, wózkowe, wibracyjne, przenośniki taśmowe i urządzenia sortujące, jak: przesiewacze bębnowe i wibracyjne, rusztowe, wahadłowe poprzeczne i podłużne oraz inne.

Główne zadania:
ocena wzrokowa surowców i półproduktów przeznaczonych do mechanicznej przeróbki: ich jakości, granulacji, właściwości fizykomechanicznych (twardości, łupliwości, uwarstwienia), stopnia zanieczyszczenia itp.;uruchamianie i zatrzymywanie w określonej kolejności poszczególnych maszyn i urządzeń ciągu technologicznego;
regulowanie ilości nadawy kierowanej na urządzenia, w zależności od jakości surowca, ilości zanieczyszczeń, zawilgocenia i wielkości maksymalnych ziaren nadawy;
regulacja wielkości szczelin wylotowych w urządzeniach kruszących;
koordynacja pracy urządzeń zasilających, w zależności od stopnia wykorzystania wydajności poszczególnych urządzeń;
regulowanie obciążeń poszczególnych urządzeń na podstawie wskazań aparatury kontrolnej;
nadzorowanie urządzeń odpylających sortołamiarnię;
ocenianie jakości produktu, a zwłaszcza ilości nadziarna i podziarna;
posługiwanie się ustaloną sygnalizacją;
usuwanie zakłóceń w procesie przeróbki;
konserwacja urządzeń, regulowanie pracy samoczynnych urządzeń smarujących, stosowanie odpowiednich gatunków smarów;
nadzorowanie pracy pakowarek mechanicznych;
kontrolowanie i koordynowanie pracy robotników obsługujących urządzenia towarzyszące;
prowadzenie dokumentacji ruchu urządzeń produkcyjnych;
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności