aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn leśnych

Wykonuje samodzielnie prace w leśnictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego.

Główne zadania:
obsługiwanie ciągników wraz z urządzeniami doczepnymi (np. pługi, glebogryzarki, siewniki, wyorywacze, sadzarki mechaniczne) w szkółkach i uprawach;
montowanie i demontowanie urządzeń mechanicznych o napędzie elektrycznym w namiotach foliowych;
obsługiwanie ciągnikowych opryskiwaczy, opylaczy i zamgławiaczy;
wykonywanie ciągnikami pasów przeciwpożarowych;
obsługiwanie kombajnów zrębowych wieloczynnościowych;
obsługiwanie okrzesywarek mechanicznych;
karczowanie i rozdrabnianie karpiny oraz czyszczenie powierzchni zrębowych karczownikiem zamontowanym na ciągniku;
rozdrabnianie drewna (np. gałęzi) rębarkami mechanicznymi;
zrywka ściętych drzew ciągnikami wyposażonymi w urządzenia zrywkowe;
obsługiwanie korowarek mechanicznych;
obsługiwanie wciągarek mechanicznych i żurawi przejezdnych przy mygłowaniu, rozmygłowaniu i załadunku drewna;
obsługiwanie ładowarek czołowych przy mygłowaniu i przemieszczaniu drewna;
obsługiwanie mechanicznych urządzeń hydraulicznych do załadunku i przemieszczania drewna;
obsługiwanie pilarek tarczowych w ciągach korująco-manipulacyjnych;
konserwacja i drobne naprawy użytkowanego sprzętu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności