aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi procesy kruszenia, sortowania, mielenia, płukania, flotacji, odwadniania i zbrylania rud na różnych urządzeniach i maszynach, w celu uzyskania rudy o pożądanym stopniu wzbogacenia i odpowiednim zbryleniu (granulacji); obsługuje maszyny i urządzenia, prowadzi konserwację i na bieżąco usuwa usterki.

Główne zadania:
kruszenie rudy, w zależności od jej rodzaju, w różnego rodzaju kruszarkach, np.: walcowych, udarowych, szczękowych; uruchamianie i zatrzymywanie w odpowiedniej kolejności maszyn i urządzeń; regulowanie ilości podanego materiału; regulowanie odstępów między szczękami lub bębnami;
sortowanie pokruszonej rudy na takich urządzeniach, jak: sita mechaniczne, sortowniki odśrodkowe płaskositowe, sortowniki odśrodkowe, hydrauliczne, pneumatyczne, wahadłowo-poprzeczne i podłużne, przesiewacze szybkodrgające, korbowe itp.; regulowanie ich działania;
mielenie rudy na sucho lub mokro w młynach, takich jak: kulowe, walcowe, młotowe i in.; regulowanie ich działania;
płukanie, dla usunięcia zbędnych domieszek i zanieczyszczeń, wodą lub cieczami ciężkimi za pomocą urządzeń, takich jak: płuczki obrotowe, obsadzarki, stoły koncentracyjne itp.; regulowanie ich działania, dopływu wody lub cieczy ciężkich, odzyskiwanie cieczy ciężkich;
prowadzenie procesu flotacji rud w celu ich wzbogacenia; regulowanie działania obsługiwanych maszyn, np. regulowanie obrotów wirników we flotownikach lub dopływu powietrza we flotownikach powietrznych, regulowanie działania zgarniaczy piany i regulowanie dopływu wody do spłukiwania w rynnach wzbogaconej rudy; obserwacja wskazań termometrów, manometrów, obrotomierzy, przepływomierzy;
odwadnianie rud po procesach flotacji i płukania za pomocą maszyn odwadniających, jak: zgęszczacze, odwadniacze, wirówki itp.;
zbrylanie (grudkowanie) popłuczkowego miału wzbogaconych rud w bębnach lub na talerzach grudkujących, regulowanie ich działania przez zmiany kąta nachylenia i prędkości obrotowej rudy i materiałów wiążących i natrysku wody;
konserwowanie, czyszczenie i smarowanie obsługiwanych urządzeń;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności