aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane z obsługą, konserwacją i nadzorowaniem maszyn i urządzeń linii technologicznej przerobu surowca na wyroby gotowe, takie jak: torf ogrodowy, rolniczy, odlewniczy, mieszanki torfowo-nawozowe i podłoża torfowe.

Główne zadania:
określanie składu jakościowego surowca torfowego przy użyciu wykrywaczy metali ferromagnetycznych (żelazo, nikiel, kobalt i ich związki);
rozładowywanie surowca torfowego za pomocą przenośnika zgrzebłowego;
operowanie maszynami i urządzeniami linii technologicznej przerobu torfu, takimi jak: przenośnik zgrzebłowy z koszem zsypowym, młyny mielące, sita obrotowe, mieszalniki, prasy do balotowania torfu, workownice, zszywarki i spawarki, urządzenia do przenoszenia wyrobów gotowych oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy;
wstępne rozdrabnianie surowca za pomocą urządzeń szarpiących i rozdrabniających;
przesiewanie surowca torfowego celem oddzielenia grubych frakcji i korzeni;
rozdrabnianie odsianych kawałków w młynach mielących;,br>przetwarzanie surowca torfowego na wyroby gotowe zgodnie z recepturą i normą wyrobu;
mieszanie odpowiednich ilości surowca torfowego z nawozami mineralnymi, mikroelementami i wapnem przy użyciu urządzeń mieszających;
kontrolowanie składu jakościowego gotowego wyrobu torfowego przy użyciu urządzeń kontrolno-pomiarowych, jak: waga, wilgotnościomierz, pH-metr, wskaźnik zasolenia, oraz sporządzanie metryczki technologicznej (opis składu);
pakowanie w worki gotowych wyrobów torfowych i przekazywanie do magazynu;
czuwanie nad prawidłową pracą maszyn i urządzeń do przerobu torfu;
korygowanie, w miarę możliwości, nieprawidłowości przebiegu procesu oraz informowanie przełożonego o zauważonych odstępstwach w procesie technologicznym;
konserwowanie i zabezpieczanie antykorozyjne maszyn i urządzeń;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności