aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych

wybrane grupy: zawody ogólne

Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych wykonuje obróbkę materiałów, której celem jest wyprodukowanie okna z tworzyw sztucznych (PCV).
Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy operatora jest obróbka materiałów i wykonanie okna PCV. Operator pobiera materiał do produkcji, wykonuje operacje cięcia, frezowania otworów montażowych, zgrzewania, okuwania, uszczelkowania, a następnie szklenia okna. Reguluje okna i ocenia jakość wykonania. Obowiązkiem operatora jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych, w tym ocena organoleptyczna. W zakładzie obsługuje maszyny tnące, frezarkę oraz zgrzewarkę. Operator odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców oraz prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń. Do jego zadań należy także pobranie surowca, wykonanie okna z tworzyw sztucznych (PCV) i kontrola urządzeń sterowniczych nadzorujących proces technologiczny.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
  • pobieranie materiału do produkcji okien;
  • obsługiwanie maszyn, urządzeń i narzędzi do produkcji okien;
  • obrabianie materiałów (cięcie, frezowanie);
  • wytwarzanie okna z tworzyw sztucznych (PCV) (zgrzewanie, okuwanie, uszczelkowanie, szklenie);
  • regulowanie okna z tworzyw sztucznych (PCV);
  • planowanie i organizowanie procesów technologicznych;
  • monitorowanie poszczególnych czynności procesu produkcji okien;
  • nadzorowanie i kontrolowanie jakości wykonanych okien z tworzyw sztucznych PCV.


Pracodawcy zatrudniają w zawodzie operatora maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunkach technicznych. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Operator powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów profili, okuć, szkła.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności