aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje ciągarki i maszyny do robót przygotowawczych, tj. odwodnienia i wyrównania torfowiska przeznaczonego do eksploatacji, jak też maszyny do pozyskiwania, załadunku i transportu surowca torfowego oraz urządzenia do przerobu torfu w zakładzie.

Główne zadania:
przygotowywanie maszyn i urządzeń do pracy;
wykonywanie prac melioracyjnych z zastosowaniem koparek do budowy i konserwacji rowów, pogłębiarek, maszyn do drenowania szczelinowego i kreciego oraz urządzeń do karczowania drzew i zakrzaczeń;
obsługiwanie frezarek wyrównujących i spycharek w pracach przygotowawczych do eksploatacji złóż torfowych;
obsługiwanie maszyn do powierzchniowej eksploatacji złoża torfowego: frezarek nożowych i kołkowych, ryflerów, wzruszaczy, maszyn zbierających oraz maszyn do usypywania i równania stert;
obsługiwanie wycinarek przy głębinowej eksploatacji złoża torfowego, koparek wieloczerpakowych, koparek łyżkowych i szuflowych, maszyn do przemieszczania (przekładania) cegieł w wałach (przyspieszanie suszenia);,br>zbiór, załadunek i transport surowca torfowego z zastosowaniem zbieraczy samobieżnych, ładowarek gąsienicowych, przyczep gąsienicowych i kołowych, lokomotywek spalinowych i wózków;
obsługiwanie maszyn i urządzeń do przerobu surowca torfowego - wywrotnic wózków, przenośników, rozdrabniaczy, młynów, sit, zasobników nadprasowych, pras, mieszalni, młynków do nawozów mineralnych, workownic, zszywarek, zgrzewarek, wózków widłowych i przenośników ślimakowych;
usuwanie drobnych usterek podczas pracy maszyn oraz przeprowadzanie bieżą- cych i okresowych przeglądów technicznych, a w okresie nieprodukcyjnym udział w remoncie maszyn i urządzeń technicznych;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz zabezpieczeń przeciwurazowych.

Zadania dodatkowe:
obsługiwanie maszyn do kopania rowów przy wykonywaniu robót melioracyjnych na użytkach rolnych i leśnych; obsługiwanie maszyn i narzędzi przy pracach zagospodarowania pomelioracyjnego na użytkach zielonych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności