aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i sprzętu torowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje, reguluje i kontroluje maszyny i urządzenia do budowy i naprawy torów, takie jak: zgarniarka tłucznia, zagęszczarka tłucznia, profilarka tłucznia, układnica, samojezdna podbijarka podkładów toru i rozjazdów z automatycznym układem podnoszenia, samojezdna wielowrzecionowa zakrętarka, żuraw do rozjazdów, zgrzewarka do szyn itp.

Główne zadania:
ocena stanu torów budowanego lub naprawianego odcinka;
obsługa i sterowanie maszynami służącymi do budowy i naprawy nawierzchni torowych, tj. zgarniania i profilowania tłucznia, oczyszczania tłucznia, podbijania toru i rozjazdów, zagęszczania tłucznia, zakręcania śrub stopowych i wkrętów, wymiany pojedynczych szyn i podkładów, jak również całych przęseł torowych, zgrzewania szyn w torze;
czuwanie nad jakością pracy obsługiwanych maszyn, jak również prawidłowością pracy ich zespołów i podzespołów; usuwanie przyczyn nieprawidłowości i usterek maszyn;
dochowywanie parametrów konstrukcyjnych toru kolejowego na prostej, krzywej, przejściowej i łuku oraz utrzymywanie przechyłek toru;
codzienna obsługa maszyn, konserwacja i udział w remontach lub odbiorach po remontach wykonywanych w wyspecjalizowanych jednostkach;
demontaż i wymiana części lub zespołów;
zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne potrzebne do prawidłowej eksploatacji;
pobieranie paliwa i smarów, prowadzenie książki pracy maszyn;udział w obmiarze wykonywanych robót;
przestrzeganie przepisów bhp i ruchu kolejowego;
przygotowywanie maszyn do transportu i postoju.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności