aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i nadzoruje linie technologiczne do produkcji i pakowania różnego rodzaju papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych, z papieru i waty celulozowej, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami (obsługi maszyn, technologicznymi), normami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Główne zadania:
- obsługiwanie i nadzorowanie linii do produkcji i konfekcjonowania gładkich i ozdobnych serwetek, chusteczek do nosa, i ręczników papierowych;
- obsługiwanie i nadzorowanie linii do konfekcjonowania papieru toaletowego;
- obsługiwanie i nadzorowanie linii do produkcji i konfekcjonowania bibułek czyszczących;
- obsługiwanie i nadzorowanie linii do produkcji i konfekcjonowania podpasek higienicznych i tamponów;
- obsługiwanie i nadzorowanie linii do produkcji i konfekcjonowania pieluszek i wkładek wchłaniających do pieluch;
- sprawdzanie jakości produkowanych wyrobów pod kątem oceny prawidłowości przebiegu procesów technologicznych;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej;
- czyszczenie i konserwowanie użytkowanych maszyn zgodnie z instrukcjami obsługi;
- utrzymywanie higieny produkcji;

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności