aplikacja Matura google play app store

Nurek

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace podwodne na różnych głębokościach samodzielnie i w zespole: poszukuje w wodzie osób i przedmiotów, przeprowadza badania dna; dokonuje przeglądów, napraw i konserwacji podwodnych części kadłubów statków, urządzeń pływających i wież wiertniczych; wykonuje prace związane z budową, konserwacją i remontem urządzeń hydrotechnicznych i instalacji podwodnych, penetruje wraki i bierze udział w ich wydobywaniu, wykonuje pomiary podwodne i badania środowiska podwodnego.

Główne zadania:
spawanie i cięcie pod wodą konstrukcji metalowych - gazowe i elektryczne, zależnie od posiadanych uprawnień;
układanie podwodnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów itp.;
montowanie we wraku urządzeń do jego wydobycia oraz plastrów uszczelniających za pomocą różnorodnych narzędzi;
zatapianie i mocowanie na wrakach pontonów ratowniczych;
rozmieszczanie i zakładanie pod wodą ładunków wybuchowych;
czyszczenie i konserwowanie części podwodnych jednostek pływających, ręcznie lub mechanicznie;
uszczelnianie zapór wodnych za pomocą plastrów, folii, zastrzyków cementowych itp.;
remontowanie zastawek w elektrowniach wodnych, czyszczenie krat wlotowych do turbin, remontownie turbin;
uszczelnianie dna zbiorników folią, nadzorowanie umacniania brzegów;
wykonywanie prac z zakresu badań dna i pomiarów podwodnych;
przygotowywanie sprzętu nurkowego i narzędzi i zabezpieczanie ich pod wodą;
przestrzeganie zasad asekuracji własnej i członków zespołu, zarządzeń i poleceń dotyczących pracy pod wodą.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności