aplikacja Matura google play app store

Normalizator

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje, promuje i wykonuje prace z zakresu standaryzacji i normalizacji w zakresie norm międzynarodowych, krajowych, zakładowych; czuwa nad stosowaniem tych norm w dokumentacji technicznej i produkcji.

Główne zadania:
- bieżące śledzenie norm, aktów prawnych i wprowadzanych norm krajowych;
- kontrola dokumentacji technicznej i produkcji pod względem zgodności z normami;
- kierowanie opracowywaniem nowych norm zakładowych;
- uzgadnianie projektów nowych norm zakładowych;
- nadzorowanie zaopatrzenia jednostek zakładu w normy;
- udzielanie konsultacji z zakresu stosowania standardów, norm, parametrów jakościowych itp.;
- nadzorowanie ewidencji stosowanych w produkcji i projektowaniu norm krajowych i zakładowych;
- udział w pracach i organizacji przedsięwzięć w zakresie podnoszenia jakości produkcji;
- uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących nowe normy krajowe i międzynarodowe.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji rzeczoznawcy w zakresie stosowania norm i standaryzacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności