aplikacja Matura google play app store

Neurologopeda

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje specjalistyczne badania neurologopedyczne, analizuje ich wyniki oraz dokonuje diagnozy osób z zaburzeniami mowy wynikającymi z uszkodzenia centralnego układu nerwowego; prowadzi rehabilitację i terapię pacjentów z zaburzeniami głosu, z chorobami psychicznymi, po udarach i innych wypadkach; prowadzi ćwiczenia usprawniające mowę w poradniach foniatrycznych, klinikach i oddziałach poporodowych, sanatoriach, szkołach i przedszkolach specjalnych.

Główne zadania:
 • badanie i analizowanie czynników doprowadzających do alalii, jąkania się, zaburzeń płynności mówienia;
 • badanie i analizowanie czynników wpływających na tempo i jakość opanowywania mowy osób z porażeniem mózgowym, jąkających się, z zaburzeniami płynności mówienia, upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, autystycznych i z mutyzmem, afazją oraz chorych psychicznie;
 • diagnozowanie zaburzeń mowy, postaw i trudności językowych oraz zachowań komunikacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi na podstawie wywiadu i badań neurologicznych;
 • planowanie rehabilitacji mowy osób na podstawie postawionej diagnozy;
 • prowadzenie terapii logopedycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami mowy polegającej na wykonywaniu ćwiczeń oddechowych, słuchowych oraz uczeniu i rozumieniu słów, zdań i wyrażeń;
 • rozwijanie umiejętności czytania i pisania;
 • prowadzenie zajęć usprawniających percepcję słuchową i wymowę;
 • współpraca z neurologami, psychiatrami, psychologami w celu postawienia właściwej diagnozy oraz terapii logopedycznej;
 • prowadzenie dokumentacji badań, diagnoz i profilaktyki w zakresie działalności logopedycznej;
 • utrzymywanie właściwych kontaktów z rodzinami osób objętych opieką logopedyczną;
 • udział w szkoleniach z zakresu neurologopedii.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i szkoleniowej dla neurologopedów i logopedów; publikowanie wyników badań oraz doświadczeń zawodowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności