aplikacja Matura google play app store

Mikser obrazu

Tag: mikser
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje miksowanie obrazu w czasie prób i rejestracji, zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami reżysera bądź realizatora programu; obsługuje pulpity zwykłe lub trikowe w czasie prób kamerowych i rejestracji programów artystycznych lub skomplikowanych programów innego typu.

Główne zadania:
- zapoznawanie się ze scenopisem widowiska (programu) lub bloku programowego;
- wykonywanie czynności mikserskich zgodnie z otrzymywanymi dyspozycjami reżysera, realizatora lub koordynatora bloku programowego, w czasie prób kamerowych i rejestracji;
- samodzielne wykonywanie zadań w programach, w których nie występuje realizator programu lub na specjalne życzenie reżysera;
- uczestniczenie w montażu, jeśli zaistnieje taka potrzeba;
- dbanie o właściwą jakość nagrania, zgodną z przygotowaniami i zaleceniami realizatora nagrania lub bezpośredniej emisji;
- dokonywanie drobnych napraw i regulacji urządzeń mikserskich i torów kamer;
- dbanie o właściwą eksploatację obsługiwanych urządzeń i sprzętu;
- konserwowanie oraz zgłaszanie do napraw urządzeń mikserskich;
- przestrzeganie przepisów dotyczących dyscypliny pracy, stawianie się w wyznaczonym miejscu pracy pół godziny przed podjęciem zadań mikserskich lub w innym czasie wyznaczonym przez realizatora.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności