aplikacja Matura google play app store

Mikser dźwięku

Tag: mikser
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje miksowanie programów artystycznych, zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami realizatora dźwięku bądź realizatora programu, i samodzielnych programów, które nie mają twórczego charakteru; obsługuje miksery dźwięku i towarzyszące urządzenia foniczne, takie jak: komputery foniczne, magnetofony czy odtwarzacze płyt kompaktowych.

Główne zadania:
- zapoznawanie się ze scenopisem widowiska (programu) lub bloku programowego;
- wykonywanie miksowania dźwięku zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami realizatora dźwięku bądź realizatora programu;
- samodzielne wykonywanie czynności mikserskich w programach niemających charakteru twórczego, np. informacyjnych;
- obsługiwanie i konserwowanie mikserów dźwięku oraz towarzyszących urządzeń fonicznych, takich jak: komputery foniczne, magnetofony czy odtwarzacze płyt kompaktowych;
- uczestniczenie w montażu, jeśli zaistnieje taka potrzeba;
- dbanie o właściwą jakość nagrania, zgodną z przygotowaniami i zaleceniami realizatora nagrania lub bezpośredniej emisji;
- dokonywanie drobnych napraw i regulacji w urządzeniach mikserskich oraz towarzyszącym sprzęcie fonicznym;
- dbanie o właściwą eksploatację obsługiwanych urządzeń i sprzętu;
- zgłaszanie do napraw mikserów dźwięku i towarzyszących urządzeń fonicznych;
- przestrzeganie przepisów dotyczących dyscypliny pracy, stawianie się w wyznaczonym miejscu pracy pół godziny przed podjęciem zadań mikserskich lub w innym czasie, wyznaczonym przez realizatora.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności