aplikacja Matura google play app store

Marynarz żeglugi śródlądowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Pełni funkcję pracownika działu pokładowego na statku żeglugi śródlądowej; wykonuje prace związane z eksploatacją statku i konserwacją oraz utrzymaniem porządku.

Główne zadania:
sterowanie statkiem pod nadzorem kierownika lub zastępcy kierownika statku;
wykonywanie prac manewrowych, np. cumowanie, kotwiczenie, ściąganie z mielizny;
konserwacja statku - usuwanie korozji, malowanie itp.;
pełnienie dozoru na statku w trakcie postoju;
wykonywanie prac porządkowych na statku - czyszczenie i mycie ładowni oraz pomieszczeń;
sondowanie szlaku żeglownego;
przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu stanowiącego wyposażenie techniczno-eksploatacyjne statku;
obserwacja drogi wodnej podczas trudnych warunków nawigacyjnych lub na uciążliwych odcinkach dróg wodnych;
utrzymywanie gotowości do użycia i sprawności sprzętu ratunkowego;
wykonywanie drobnych napraw sprzętu stanowiącego wyposażenie statku;
wykonywanie różnych prac przy pobieraniu paliwa, wody i innego zaopatrzenia statku;
przygotowanie urządzeń zejściowych dla pasażerów i załogi, czuwanie nad bezpieczeństwem wsiadających i wysiadających pasażerów;
czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku wśród pasażerów;
udział w alarmach ćwiczebnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności